Terapija

Vključiti se je možno v:

  • individualno terapijo
  • zakonsko/partnersko terapijo
  • družinsko terapijo
  • enkratni terapevtski pogovor

Terapevtska obravnava poteka po modelu Relacijske družinske terapije. Terapevtski cikel praviloma obsega 12 enournih rednih zaporednih tedenskih srečanj.

Relacijska družinska terapija je integrativen terapevtski pristop, ki ga je v Sloveniji razvil prof. dr. Christian Gostečnik. Model je usmerjen k prepoznavanju patoloških vzorcev odnosov na sistemski, medosebni in notranjepsihični ravni posameznika ter k odkrivanju tega, od kod ti vzorci prihajajo in zakaj jih je težko spremeniti.

Terapevtska obravnava omogoča:

  • globinsko obravnavo čustvenih vsebin v odnosu med terapevtom in uporabnikom v terapevtskem procesu;
  • postavitev novih temeljev za soočanje z izzivi, stisko in bolečimi spomini;
  • posamezniku omogoča, da prevzame kontrolo in odgovornost nad situacijami, ki so vir njegove stiske;
  • soočenje z nefunkcionalnimi vzorci vedenja in utrditev funkcionalnih vzorcev vedenja ter vzpostavitev zaželenega socialnega delovanja.

Relacijska družinska terapija temelji na vzpostavljanju empatičnega in varnega terapevtskega odnosa, kjer se odigrajo in preoblikujejo temeljne dinamike medosebnih odnosov, doživljanja sebe in sveta okoli nas.