Terapevtka/Supervizorka


Doc. dr. Barbara Simonič je zakonska in družinska terapevtka ter supervizorka. Terapevtsko delo s posamezniki, pari in družinami izvaja od leta 2004, ko je zaključila specialistični študij zakonske in družinske terapije. Pri svojem delu se srečuje z različnimi oblikami stisk, največ pa z vprašanji in zapleti, ki nastanejo ob soočanju z ločitvijo, z nezvestobo v odnosih, s posledicami alkoholizma, težavami v starševstvu, nasiljem in zlorabami ter z depresijo. Doktorirala je na temo sočutja v medosebnih odnosih. Je avtorica knjige Empatija, poleg tega pa avtorica in soavtorica večih znanstvenih in strokovnih prispevkov. Na Teološki fakulteti (Univerza v Ljubljani) je predavateljica na drugostopenjskem magistrskem študiju Zakonske in družinske študije. Opravljen ima strokovni izpit na področju socialnega varstva, je tudi supervizorka z licenco za izvajanje supervizije na področju socialnega varstva. Je članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, ki ji je podelilo naziv zakonski in družinski terapevt in supervizor, ter članica IARPP (The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy).